Yan Dou

Yan Dou

is author of the following article:

image not available
Li, Bin, Yan Dou, Yingting Cui and Yuqi Sheng. 2020. “Swearwords reinterpreted”. Pragmatics  30:3, 381–404