Article published in:
Linguistics in the Netherlands 2018
Edited by Bert Le Bruyn and Janine Berns
[Linguistics in the Netherlands 35] 2018
► pp. 155172
References

References

Barbiers, Sjef, Johan van der Auwera, Hans J. Bennis, Eefje Boef, Gunther De Vogelaer & Margreet van der Ham
2008aSyntactic atlas of the Dutch dialects, volume 2. Amsterdam: Amsterdam University Press.Google Scholar
Barbiers, Sjef, Olaf N. C. J. Koeneman & Marika Lekakou
2008b “Perfect doubling.” (talk presented at the TIN-dag, 2 February, Utrecht).
Barbiers, Sjef & Hans J. Bennis
2010 “De plaats van het werkwoord in zuid en noord.” Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent ed. by J. de Caluwe and J. van Keymeulen, 25–42. Gent: Dirksland.Google Scholar
Bonger, Hendrik
1978Leven en werk van D. V. Coornhert. Amsterdam: G. A. van Oorschot.Google Scholar
Broekhuis, Hans & Leonie Cornips
1994 “Undative constructions.” Linguistics 32 (2): 173–189. CrossrefGoogle Scholar
Broekhuis, Hans
2017 “The rise of the periphrastic perfect tense in the continental West Germanic languages.” LingBuzz, December 2017, http://​ling​.auf​.net​/lingbuzz​/003206.
Burridge, Kate
1993Syntactic change in Germanic. Amsterdam: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
Coornhert, Dirck V.
eds. 1630aVande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes. Amsterdam: Jacob Aertsz. Colom.Google Scholar
1630b “Van de toelatinge ende decrete Godts.” D.V. Coornhert, wercken, deel II. Amsterdam: Jacob Aertsz. Colom.Google Scholar
1630c “Vre-reden, of onderwijs tot eendracht, vrede ende liefde, in dese tyden hoogh-noodigh.” D.V. Coornhert, wercken, deel III. Amsterdam: Jacob Aertsz. Colom.Google Scholar
1631 “Oorsaken ende middelen vander menschen saligheyt ende verdoemenisse.” D.V. Coornhert, wercken, deel I. Amsterdam: Jacob Aertsz. Colom.Google Scholar
eds. 1632Waarachtighe aflaat van zonden. Amsterdam: Jacob Aertsz. Colom.Google Scholar
Den Dikken, Marcel
2012 “Ditransitieven en het nut van hiërarchische structuur en derivatie.” Nederlandse Taalkunde 17 (3): 362–379. CrossrefGoogle Scholar
Duinhoven, Antonius M.
1997Middel-Nederlandse syntaxis: synchroon en diachroon 2. De werkwoordgroep. Groningen: Martinus Nijhoff.Google Scholar
van der Horst, Joop M.
2008Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis. Leuven: Universitaire Pers Leuven.Google Scholar
Kern, Johan H.
1912De met het participium praeteriti omschreven werkwoordsvormen in ’t Nederlands. Amsterdam: Johannes Müller.Google Scholar
Koeneman, Olaf N. C. J., Marika Lekakou & Sjef Barbiers
2011 “Perfect doubling.” Linguistic Variation 11 (1): 35–75. CrossrefGoogle Scholar
[ p. 172 ]
Kratzer, Angelika
1994 “The event argument and the semantics of voice”. Manuscript, University of Massachusetts at Amherst.Google Scholar
Kroch, Anthony S.
2000 “Syntactic change.” The handbook of contemporary syntactic theory ed. by M. Baltin and C. Collins, 629–739. Oxford: Blackwell.Google Scholar
van der Wal, Maria J.
1986Passiefproblemen in oudere taalfasen. Leiden: ICG Printing.Google Scholar